Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobowie

Od stycznia 2024r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. Świadczenie podobnie jak w 2022r. ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła w 2024r. będzie można ponownie skorzystać z tego świadczenia. Jednak tym razem świadczenie będzie przyznawane tylko na okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r.

Dla mieszkańców Gminy Bobowo wnioski o dodatek osłonowy będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie.

 

Dodatek osłonowy – komu przysługuje:

Przyznanie dodatku osłonowego w 2024 roku będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

  • w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2100,00 zł miesięcznie,
  • w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1500,00 zł miesięcznie na osobę.

Dochód ustala się na podstawie dochodów członków gospodarstwa domowego osiągniętych w 2022 roku.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”.

Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Przyznanie następuje w drodze informacji przesyłanej na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.

 

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek osłonowy:

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby członków gospodarstwa domowego oraz rodzaju zainstalowanego źródła ciepła.

Dodatek osłonowy w 2024r. wyniesie 50% kwot obowiązujących w 2022r. po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022r. w stosunku do 2021r. określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022r.

Kwoty dodatku osłonowego obowiązujące w 2024r.

  • gospodarstwo jednoosobowe – 228,80 zł/ 286,00 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 343,20 zł/ 429,00 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 486,20 zł/ 607,75 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 657,80 zł/ 822,25 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy:

Wnioski można składać:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2024r. do 30 kwietnia 2024r.
  • tradycyjnie (papierowo) – od 01 stycznia 2024r. do 30 kwietnia 2024r., bezpośrednio w siedzibie GOPS Bobowo, ul. Gdańska 12
  • tradycyjnie (papierowo) – za pośrednictwem operatora pocztowego

Wypłata dodatku osłonowego:

  • Dodatek osłonowy w 2024 roku wypłacony zostanie jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

 

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego:

 

 

Urząd Gminy Bobowo

KRONIKA GOPS

IMG 7281

Projekty i programy

sięgnijmy po szansę

STOP dla przemocy

logo niebieska linia

Karta Dużej Rodziny

logo karty dużej rodziny

SOSW Starogard Gd.

PCPR Starogard Gd.

PUP Starogard Gd.

Banki Żywności

---------------------------

Bank Żywności w Tczewie


 

CZYSTE POWIETRZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bobowie 

ul. Gdańska 12; 83-212 Bobowo

woj.pomorskie, pow.starogardzki 


 REGON 191686609     NIP 592-19-86-429


Tel / Fax. 58 562 17 16

Tel. (58) 562 17 66 wew. 46 lub 47


e-mail: poczta@gopsbobowo.pl

Strona utworzona w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2013 - 2018