Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bobowie

POPZ logotypGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie informuje, że rozpoczyna realizację Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 jest pomoc żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. 

Pomocą Żywnościową w ramach Programu   Operacyjnego mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji   , spełniające   kryterium   określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,( tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

Osoby, które do tej pory nie korzystały ze świadczeń pomocy społecznej a ich dochód nie przekracza w/w progu dochodowego mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie celem złożenia dokumentacji, potwierdzającej wysokość uzyskiwanych dochodów i uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.09.2016r.

Urząd Gminy Bobowo

KRONIKA GOPS

IMG 7281

Projekty i programy

sięgnijmy po szansę

STOP dla przemocy

logo niebieska linia

Karta Dużej Rodziny

logo karty dużej rodziny

SOSW Starogard Gd.

PCPR Starogard Gd.

PUP Starogard Gd.

Banki Żywności

---------------------------

Bank Żywności w Tczewie


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Bobowie 

ul. Gdańska 12; 83-212 Bobowo

woj.pomorskie, pow.starogardzki 


 REGON 191686609     NIP 592-19-86-429


Tel / Fax. 58 562 17 16

Tel. (58) 562 17 66 wew. 46 lub 47


e-mail: poczta@gopsbobowo.pl

Strona utworzona w ramach Projektu "Sięgnij po szansę" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Copyright © 2013 - 2018