Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w  Bobowie informue, że
w  dniu 23 stycznia 2019r  o godz. 12.00
w  Gminnym  Ośrodku  Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie
ul. Gdańska 15
odbędzie  się darmowe  szkolenie  kulinarne, dietetyczne, niemarnowania żywności
Zapraszamy wszystkie osoby objęte programem PO PŻ.