Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej  w  Bobowie informue, że
w  dniu 8 grudnia  2019r  o godz. 11.30
w  Gminnym  Ośrodku  Kultury Sportu i Rekreacji w Bobowie
ul. Gdańska 15
odbędzie  się darmowe  szkolenie  z  zakresu   gospodarowania  budżetem  domowym
Zapraszamy wszystkie osoby objęte programem PO PŻ.