Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie informuje, że
w dniu 13 grudnia
będzie wydawana żywność w Publicznej Szkole Podstawowej w Bobowie
ul. Gdańska 81
w ramach Programu Operacynego Pomoc Żywnościowa
w godzinach od 10:00 do 15:00