POPZ logoGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBOWIE INFORMUJE, ŻE
W DNIU 19 STYCZNIA   2016 R
BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY SPORTU I REKREACJI W BOBOWIE
W RAMACH
PROGRAMU OPERACYNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA W GODZINACH
OD 8:30 DO 14:30