wspieraj seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobowie , realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora". 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19. W szczególnych przypadkach pomoc udzielana może być również seniorom poniżej 70 roku życia.

Usługa wsparcia polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków.

WAŻNE: Zrobienie zakupów i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów.

Pomoc przeznaczona jest dla seniorów i gminy Bobowo, a w szczególności dla osób zamieszkujących samotnie, których rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb (np. kwarantanna, izolacja domowa).

 

Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z tej pomocy
zadzwoń na infolinię: tel. 22 505 11 11.

Twoja prośba zostanie przekazana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobowie.
Pracownik Ośrodka skontaktuje się z Tobą telefonicznie i ustali zakres pomocy,
której potrzebujesz i dostarczy zakupy.

Możesz również bezpośrednio skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bobowie:
tel. 58 5621766